Patenty żeglarskie ISSA International Sailing Schools Association

Patenty żeglarskie

Patenty ISSA istnieją od 1969, a ich użytkownicy żeglują po wszystkich morzach świata. Już ponad 50 lat ISSA realizuje swój główny cel statutowy jakim jest wyznaczanie standardów szkoleniowych dla różnych rekreacyjnych aktywności wodnych. Jako międzynarodowe stowarzyszenie powołane do życia przez krajowe organizacje żeglarskie dziesięciu krajów, ISSA zawsze miała status niezależnej organizacji i w zakresie swoich kompetencji nigdy nie była związana z żadnym konkretnym państwem. Obecnie dokumenty kwalifikacyjne ISSA wydawane są zgodnie z przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii, a od 1 stycznia 2021 roku również na terenie UE, zgodnie z przepisami Republiki Cypru. Dokumenty ISSA nie posiadają uznania Maritime Coastguard Agency (MCA) z uwagi na fakt iż agencja ta certyfikuje szkolenia zawodowe, a nie rekreacyjne.

ISSA nie prowadzi samodzielnie szkoleń i nie zajmuje się przygotowywaniem zawodników sportowych. Będąc zaś międzynarodowym stowarzyszeniem ze statutowym mandatem do unifikacji standardów szkoleniowych ISSA czynnie uczestniczy w pracach nad rozwojem i promowaniem koncepcji International Certificate of Competence (ICC) w ramach Rezolucji 40 UNECE.

Większość dokumentów kwalifikacyjnych ISSA jest zgodna z określonymi tam standardami.

W ostatnich latach, wspólnie z akredytowanymi przez lokalne władze ośrodkami szkoleniowe, ISSA uzyskała możliwość wydawania uprawnień pozwalających na zawodowe prowadzenia jednostek pływających. Tego typu szkolenia nie są jednak dostępne w Polsce.

Zgodnie z koncepcją patentów ISSA mają one ułatwiać bezpieczne korzystanie ze sprzętu rekreacyjnego w typowych destynacjach czarterowych. Dokumenty ISSA w przejrzysty, rozpoznawalny na arenie międzynarodowej sposób poświadczają kwalifikacje ich posiadacza. Działając w wielu krajach i w ramach różnych norm kulturowych ISSA stoi na stanowisku poszanowania wartości lokalnych. Zawsze więc przepisy i normy danego kraju mają pierwszeństwo przed standardami ISSA.

Zobacz jakie dokumenty kwalifikacyjne ISSA możesz zdobyć: