ISSA Operations Ltd
3rd Floor 207 Regent Street
London, W1B 3HH
United Kingdom
Company number: 08996217

Biuro wykonawcze ISSA w Polsce
ul. Tadeusza Borowskiego 2 pokój 27, piętro 5
03-475 Warszawa, Polska
NIP: 524-267-87-48


podstawowy adres kontaktowyinfo@issa.com.pl
Inspektor Ochrony Danychiodo@issa.global
dodanie lub aktualizacja informacji o szkole żeglarskiejinfo@issa.com.pl
publikacja artykułu na stronie ISSAartykuly@issa.com.pl


Formularz kontaktowy
Administratorem danych osobowych jest ISSA Operations Ltd. (dalej jako „ISSA”) z siedzibą w Londynie, 207 Regent Street, W1B 3HH London, Wielka Brytania, iod@issa.global. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia Państwu odpowiedzi na zapytanie. • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. • Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. • Podane dane osobowe nie będą udostępniane przez ISSA innym podmiotom. Podane dane osobowe nie będą udostępniane ani przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. • Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.