Misja ISSA International Sailing Schools Association

Witamy w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Szkół Żeglarskich

Misja ISSA

Promowanie żeglarstwa w regionach, na obszarach i wśród ludzi, gdzie nie jest ono jeszcze popularne. Jest doskonałą formą aktywności dla osób indywidualnych i rodzin. Pomaga rozwijać szacunek do innych ludzi i do przyrody.


Edukacja osób, które zdecydowały się na uprawianie sportów wodnych. Uprawianie sportów wodnych
są świetną zabawą, ale musimy się przygotować, aby w pełni się nimi cieszyć.


Standaryzacja szkoleń na całym świecie. Wspieramy szkoły ISSA, aby zapewnić najwyższe i najbardziej aktualne standardy kształcenia. Chcemy również pomóc tym, którzy nie są zrzeszeni, zapewniając, że bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu.


Dzielenie się doświadczeniami kulturowymi pomiędzy różnymi krajami. Jako organizacja, która jest reprezentowana na
kontynentach, chcemy przyczynić się do wzajemnego zrozumienia między ludźmi z różnych kultur.