Issa zaprezentowała program Prevent Plastic Pollution na targach Boot Dusseldorf 2024

ISSA zaprezentowała program Prevent Plastic Pollution na targach Boot Dusseldorf 2024

21 stycznia pan Tomasz Lipski, Prezes ISSA, wygłosił wnikliwą prezentację na temat walki z zanieczyszczeniami tworzywami sztucznymi na Scenie Sailing Center podczas wydarzenia boot Dusseldorf.

W trakcie prezentacji pan Lipski podkreślał szkodliwe skutki zanieczyszczeń tworzywami sztucznymi, podkreślając krytyczne sytuacje, w obliczu których stoją Morze Bałtyckie i Morze Śródziemne. Omówił także różne inicjatywy mające na celu sprostanie tym wyzwaniom. W szczególności pan Lipski przedstawił innowacyjną koncepcję ISSA „Zapobieganie zanieczyszczeniom tworzywami sztucznymi”, pokazując zaangażowanie organizacji w poszukiwanie zrównoważonych rozwiązań.

Prezentacja poruszyła kluczowe wydarzenia, takie jak udana organizacja konferencji PPP ISSA w Limasol kilka lat temu. Ponadto pan Lipski przedstawił przyszłościowe podejście ISSA poprzez włączenie roli ambasadorów ochrony środowiska do systemu szkoleniowego ISSA. To strategiczne posunięcie podkreśla zaangażowanie ISSA we wspieranie zarządzania środowiskowego w swojej społeczności.

Issa zaprezentowała program Prevent Plastic Pollution na targach Boot Dusseldorf 2024 - Produkty ekologiczne

Powiązane artykuły