Issa zaprezentowała produkty ekologiczne na targach Boot Dusseldorf 2024

ISSA zaprezentowała produkty ekologiczne na targach boot Dusseldorf 2024

21 stycznia inicjator ekoproduktów ISSA, pan Michał Stronka udzielił wywiadu na scenie Love Your Ocean w boot Dusseldorfie. w trakcie rozmowy przedstawione zostało krótkie wprowadzenie na temat ISSA, następnie krótka historia projektu ISSA Prevent Plastic Pollution, którego jednym z owoców po powstaniu projektu były ekologiczne produkty ISSA (mydło do naczyń i żel do ciała). Zostały zaprojektowane w celu zastąpienia konwencjonalnej chemii łazienkowej i kuchennej w celu ograniczenia odpadów chemicznych w środowisku i opierają się na ChitoVelum, zrównoważonym materiale, który stanowi realną alternatywę dla tradycyjnej chemii łazienkowej i kuchennej. Można je bezpiecznie stosować na łodzi podczas żeglowania.

ISSA wierzy, że dostarczając przyjazne dla środowiska alternatywy, możemy przyczynić się do zmniejszenia zapotrzebowania na szkodliwe odpady. ISSA będzie promować zrównoważony rozwój środowiska poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi w oceanach. Celem projektu jest podniesienie świadomości na temat negatywnego wpływu odpadów z tworzyw sztucznych na życie morskie i środowisko oraz zachęcenie ludzi do podjęcia działań zapobiegających temu zjawisku. Wierzymy, że podjęcie działań zwalczy zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi, a poprzez tę inicjatywę chcemy podnosić świadomość i promować zrównoważone praktyki.

Podejmując zdecydowane działania, ISSA pragnie być katalizatorem zmian, zwiększać świadomość i promować zrównoważone praktyki. Dzięki takim inicjatywom ISSA nadal stara się wywierać pozytywny wpływ na środowisko i promować bardziej ekologiczną i czystszą przyszłość dla wszystkich.

Powiązane artykuły