Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Żeglarskich (International Sailing Schools Association, ISSA) to najstarsza międzynarodowa organizacja odpowiedzialna za standaryzację szkoleń i certyfikację żeglarską w Europie.

ISSA założona została w roku 1969 przez największe organizacje żeglarskie regionu, automatycznie otrzymała autoryzację do działań w tym zakresie. Pierwsze dokumenty kwalifikacyjne ISSA wydawane były w latach 70-tych. Z biegiem lat standardy ISSA zyskały popularność również poza Europą (w Australii, w krajach Afryki, Ameryki Południowej i Północnej oraz w Azji).

W obliczu zmian w przepisach oraz w podejściu do uprawnia sportów wodnych w Polsce, patenty ISSA są traktowane jako pełnoprawne dokumenty kwalifikacyjne upoważniające do samodzielnego prowadzenia jednostek pływających w zakresie opisanym na każdym certyfikacie.

Misja

Misją Stowarzyszenia jest wspieranie szkół ISSA w utrzymaniu najwyższych i najnowocześniejszych standardów edukacji które promują żeglarstwo i inne formy aktywności które pozwalają zająć się sportami wodnymi. Sporty wodne zapewniają dużo zabawy, ale musimy uzyskać pewne przygotowanie, aby cieszyć się nim w pełnym zakresie.

Nasza oferta

Dostarczamy narzędzia dla profesjonalnych szkół żeglarskich, które chcą efektywnie szkolić nowych żeglarzy i propagować bezpieczne żeglarstwo śródlądowe oraz morskie. Programy szkoleń ISSA Global wykorzystywane w naszej działalności przeznaczone są głównie dla użytkowników jachtów czarterowych, którzy żeglują na wodach krajowych, ale również a może przede wszystkim zagranicą.

Kursy żeglarskie oferowane przez szkoły federacji ISSA to nowoczesne szkolenia:

 • nastawione na bezpieczeństwo,
 • wykorzystujące nowoczesne techniki edukacyjne,
 • odbywające się na akwenach, gdzie przyszli skipperzy będą samodzielnie nawigować,
 • prowadzone na nowoczesnym sprzęcie,
 • dostosowane do najnowszych uwarunkowań rynkowych.

Nasze atuty

 • Jako pierwsi wprowadziliśmy w żeglarstwie polskim umieszczanie nazwiska instruktora i nazwy szkoły na certyfikacie żeglarskim (odpowiedzialność instruktora i szkoły).
 • W naszym systemie na podstawowych poziomach szkolenia nie ma rozbudowanego, przeładowanego teorią egzaminu instruktor sam rzetelnie dokonuje oceny uczestnika kursu (nie stwarzamy dodatkowych sytuacji stresowych).
 • Instruktor otrzymuje tylko zestaw wytycznych dotyczących prowadzenia standardów szkolenia ISSA. Ma dużą autonomię w zakresie metodyki i szczegółów programowych a jednym z głównych kryteriów oceny, poza wiedzą i umiejętnościami, jest zdrowy rozsądek, odpowiedzialność i zdolność logicznego myślenia uczestnika kursu.
 • Wprowadzamy nowoczesne techniki szkolenia – coaching. Organizujemy specjalne szkolenia, aby przekazać konkretną wiedzę i rozwiązania stosowane przez najlepszych trenerów tej i innych organizacji.
 • Reagujemy na potrzeby i postulaty polskich żeglarzy.
 • Wprowadzamy nowe szkolenia, standaryzujemy stare (np. szkolenia śródlądowe, załogant jachtu, ITR, First Aid).
 • Wdrażając konkretne rozwiązania sprawdzone w innych krajach przez ISSA dostosowujemy je do polskich uwarunkowań.

Działacze naszej Federacji to osoby starannie wyselekcjonowane. Współpracujemy z wieloma podmiotami związanymi z żeglarstwem. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym i każdą organizacją promującą bezpieczne żeglarstwo.

Bardzo cenimy sobie:

 • doświadczenie w zakresie żeglarstwa i prowadzenia szkoleń,
 • otwartość na nowe pomysły,
 • kreatywność,
 • życzliwość i szacunek do szkolonych kursantów,
 • gotowość do działania i podejmowania nowych inicjatyw,
 • konstruktywną krytykę.

Jesteśmy pełni szacunku dla tradycji i historii żeglarstwa. Jednak na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat żeglarstwo bardzo się rozwinęło i upowszechniło, stając się masową formą rekreacji i turystyki. Zawdzięczamy to nowym rozwiązaniom technologicznym w wielu wymiarach, które znaczenie obniżyły barierę wejścia dla osób, które chcą zostać żeglarzami, co dawniej było postrzegane jako tak bardzo elitarne zajęcie.

W naszym kraju można jeszcze bardzo wiele zrobić dla popularyzowania swobodnego i bezpiecznego uprawiania żeglarstwa turystycznego. Nadal istnieje jednak sporo barier natury prawnej, technicznej i mentalnej.

Żeglarstwo to zajęcie dla osób otwartych i czerpiących radość z życia, ciekawych nowych miejsc, nowych przyjaźni. Nowocześni żeglarze zainteresowani są kulturami innych krajów, kontaktem z naturą, pływaniem dla przyjemności, pływaniem rekreacyjnym. Takie osoby są na ogół bardzo otwarte, tolerancyjne, odpowiedzialne, rozsądne ale i wymagające.

Przychodząc do naszych szkół, uczestnicy kursów oczekują spotkania z entuzjastami żeglarstwa, którzy nie tylko pomogą im zarazić się wielką pasją, ale również nauczyć się żeglarstwa.

Zrzeszamy najlepsze polskie szkoły żeglarstwa, które chcą reagować na nowe trendy. Staramy się dostosowywać do nowych uwarunkowań:

 • oczekiwań wymagających klientów,
 • wymogów nowoczesnych firm czarterowych,
 • zaleceń profesjonalnych służb ratunkowych nie zapominając o naszej roli edukacyjnej.

Wyrażamy opinię wszystkich zrzeszonych szkół żeglarskich i klubów. Wspieramy polskie urzędy zajmujące się żeglarstwem, kiedy rozwiązują nasze problemy i krytykujemy je, kiedy komplikują nam życie.

Global ISSA

Działając w Polsce realizujemy ideę Global ISSA (organizacji zrzeszającej szkoły i inicjatywy ISSA z całego świata). Osiągnięcia naszej Federacji zostały dostrzeżone w listopadzie 2010 w trakcie zjazdu ISSA w Turcji. Global ISSA jest w trakcie zmian swojej konstytucji. Zmiany mają pomóc w promowaniu takich właśnie stowarzyszeń jak ISSA. Nasze pomysły i doświadczenia są tam bardzo cenione, a także naśladowane przez inne zagraniczne federacje. Jako nowatorska organizacja inspirujemy również polskie stowarzyszenia zrzeszające grupy instruktorów żeglarstwa do stosowania pewnych rozwiązania programowych, opartych m.in. o doświadczenia naszej Federacji. Świadczy to o tym, że obrany przez nas kierunek działania jest właściwy i skuteczny.

STRUKTORZY TO FILAR KAŻDEGO SYSTEMU SZKOLENIA.
JEGO JAKOŚĆ ZALEŻY WŁAŚNIE OD NICH.
POSIADAJĄ ONI DUŻĄ AUTONOMIĘ ALE I DUŻĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWĄ I EGZAMINACYJNĄ

Wprowadzony w naszym kraju od niedawna, zagraniczny system szkolenia i certyfikowania ISSA GLOBAL, zarówno dla skipperów jachtów śródlądowych oraz morskich, ale i kwalifikowanej załogi tych jachtów sprawdził się i cieszy się coraz większą popularnością.

ISSA to międzynarodowy wyznacznik współczesnego, popularnego, swobodnego i odpowiedzialnego żeglowania turystycznego.

Certyfikaty ISSA Global są uznawane przez administracje w bardzo wielu krajach Europy i świata nie tylko dlatego, że przepisy tych krajów nie wprowadziły niepotrzebnych barier administracyjnych wobec żeglarzy rekreacyjnych czy z uwagi ,że nasze certyfikaty honorowane są i zalecane przez wiele firm czarterowych i ubezpieczeniowych. Dzieje się tak również dlatego, że federacja ISSA GLOBAL przyjęła od samego początku, stosowanie się w swojej działalności szkoleniowej na certyfikaty kompetencji żeglarskich do wytycznych zapisanych w Rezolucji nr 40  Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE) w zakresie standardu ICC (Międzynarodowych Certyfikatów Kompetencji).