Patenty motorowodne ISSA International Sailing Schools Association

Patenty motorowodne

Patenty ISSA istnieją od 1969, a ich użytkownicy żeglują po wszystkich morzach świata. Już ponad 50 lat ISSA realizuje swój główny cel statutowy jakim jest wyznaczanie standardów szkoleniowych dla różnych rekreacyjnych aktywności wodnych. Jako międzynarodowe stowarzyszenie powołane do życia przez krajowe organizacje żeglarskie dziesięciu krajów, ISSA zawsze miała status niezależnej organizacji i w zakresie swoich kompetencji nigdy nie była związana z żadnym konkretnym państwem. Obecnie dokumenty kwalifikacyjne ISSA wydawane są zgodnie z przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii, a od 1 stycznia 2021 roku również na terenie UE, zgodnie z przepisami Republiki Cypru. Dokumenty ISSA nie posiadają uznania Maritime Coastguard Agency (MCA) z uwagi na fakt iż agencja ta certyfikuje szkolenia zawodowe, a nie rekreacyjne.

ISSA nie prowadzi samodzielnie szkoleń i nie zajmuje się przygotowywaniem zawodników sportowych. Będąc zaś międzynarodowym stowarzyszeniem ze statutowym mandatem do unifikacji standardów szkoleniowych ISSA czynnie uczestniczy w pracach nad rozwojem i promowaniem koncepcji International Certificate of Competence (ICC) w ramach Rezolucji 40 UNECE.