Zasady akredytacji ISSA International Sailing Schools Association

Zasady akredytacji

Jak zostać Szkołą Akredytowaną przez ISSA

1.  Musisz posiadać co najmniej jednego instruktora ISSA.

a. Instruktor może uzyskać autoryzację ISSA na dwa sposoby:

  1. Uczestnicząc w szkoleniu instruktorów w pełnym wymiarze czasu (1 tydzień).
  2. Uczestnicząc w jednodniowym szkoleniu konwersji, jeśli są doświadczeni i posiadają lokalną oficjalną licencję instruktora (To szkolenie konwersji jest możliwe tylko raz, na początku współpracy. Zwykle odbywa się wraz z inspekcją szkoły).

b. Co 5 lat instruktorzy są proszeni o udział w sesjach aktualizacyjnych (trwa to 1 dzień).

c. Daty i miejsca sesji aktualizacyjnych będą wyświetlane na stronie internetowej ISSA.

2. Twoja szkoła musi przejść inspekcję. Skontaktujemy się z Tobą i ustalimy dogodny termin inspekcji (Inspekcja trwa 1 dzień).

a. Informujemy, że koszty lotu, zakwaterowania i wyżywienia dla inspektora ponosi szkoła.

b. Warunki zakwaterowania dla inspektora powinny być takie same, jak dla uczniów szkoły.

3. Szkoła musi zapłacić opłatę akredytacyjną, która obejmuje również opłatę za inspekcję. Opłata może być podzielona na 3 raty.

W przypadku, gdyby Państwa szkoła nie przeszła pozytywnie naszej inspekcji, mogą Państwo uzyskać roczną, warunkową akredytację, aby mieć czas na dostosowanie się do standardów ISSA. W następnym roku przeprowadzimy ponowną inspekcję i po uzyskaniu pozytywnych wyników otrzymacie Państwo pełną akredytację ISSA.
W mało prawdopodobnym przypadku negatywnego wyniku drugiej inspekcji będziemy musieli omówić z Państwem kolejne kroki. Należy jednak pamiętać, że zawsze chętnie wspieramy szkoły w osiągnięciu i utrzymaniu najwyższych standardów nauczania – standardów ISSA.