Odpowiedź

W standardach jachtcasco silnik objęty jest takim samym ubezpieczeniem jak kadłub jachtu.

Mowa więc tu o różnorodnych przyczynach zewnętrznych, które mogą spowodować uszkodzenie

silnika. Jednakże w odniesieniu do silnika i innych składowych zespołu napędowego jachtu istnieje

także ryzyko awarii (zepsucia) na skutek działania innych czynników niż zewnętrzne. Ochrona

ubezpieczeniowa tego typu szkód stanowi rozszerzenie polisy jacht casco poprzez zastosowanie

specjalnej klauzuli, najczęściej dodatkowo płatnej. Aby utrzymać ochronę ubezpieczeniową nie

wystarczy zawrzeć umowę ubezpieczenia, ale także należy spełniać określone w klauzuli obowiązki

związane z właściwym serwisowaniem ubezpieczonego zespołu napędowego. Niestety, na polskim

rynku ubezpieczenie tego typu nie jest powszechnie oferowane (brak w ofercie polskich zakładów

ubezpieczeń) i na chwilę obecną można je nabyć jedynie u zagranicznych ubezpieczycieli. Należy

pamiętać, że ubezpieczenie silnika (zespołu napędowego/maszynowni) nie może być ubezpieczone

jako samodzielne ryzyko i żeby uzyskać ten rodzaj pokrycia ubezpieczeniowego należy nabyć całe

jachtcasco.Na pytanie odpowiedziała Pani Małgorzata Glueck broker ubezpieczeniowy z firmy Proffman.