8 godzin

I. Podstawowe wymagania

Każdy kandydat na instruktora powinien:

 • Zdać egzamin na patent ISSA SRC przed rozpoczęciem kursu lub posiadać odpowiadający mu patent
 • Posiadać przynajmniej 1 rok doświadczenia licząc od momentu zdania wspomnianego egzaminu
 • Mieć ukończone 18 lat
 • Posiadać przynajmniej wykształcenie średnie
 • Złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia wystarczającym do uczestniczenia w takim kursie i prowadzenia zajęć jako instruktor

UWAGA: należy pamiętać, aby dołączyć kopie wszystkich wyżej wymienionych dokumentów w momencie składania zgłoszenia na kurs

UWAGA: KANDYDACI NIE POSIADAJĄCY WYSTARCZAJĄCEJ WIEDZY MERYTORYCZNEJ NIE BĘDĄ MOGLI ZOSTAĆ INSTRUKTORAMI ISSA

II. Wymogi w stosunku do obiektu, w którym odbywa się kurs instruktorski

 1. Szkolenie powinno odbywać się w klasie zgodnej ze standardami ISSA  lub na jachcie, jeśli pod pokładem jest wystarczająca ilość przestrzeni, aby wygodnie pomieścić wszystkich kandydatów na instruktora i trenera
 2. Miejsce szkolenia powinno być wyposażone w co najmniej 2 połączone ze sobą szkoleniowe stacje radiowe

III. Wymogi w zakresie liczby uczestników

 1. Jeden trener może szkolić maksymalnie 6 kandydatów jednocześnie
 2. W trakcie kursu powinno być maksymalnie 2 kandydatów pracujących na 1 stacji radiowej

IV. Wymogi dodatkowe

Podczas kursu kandydaci na instruktorów powinni korzystać z:

 • Tablicy sucho-ścieralnej oraz rzutnika
 • Podręcznika “Train The Trainer” dla instruktorów ISSA
 • Programów, skryptów oraz prezentacji ISSA SRC

Kurs instruktorski może być prowadzony przez następujących trenerów ISSA:

 1. Chris Buczek
 2. Wasyl Bylenko
 3. Irina Fedorova
 4. Marcin Giza
 5. Cumhur Gokova
 6. Wolfgang Koller
 7. Mirosław Lamkowski
 8. Dominik Pietrowski
 9. Dariusz Rzeszotarski
 10. Erez Vardi