70 godzin

I. Podstawowe wymagania

Każdy kandydat na instruktora powinien:

 • Zdać egzamin na patent Offshore Skippera przed rozpoczęciem kursu lub posiadać odpowiadający mu patent
 • Posiadać przynajmniej 3-letnie doświadczenie licząc od momentu zdania wspomnianego egzaminu (około 3000 mm)
 • Posiadać certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy lub kursu ratowniczego
 • Posiadać certyfikat Sea Survival
 • Mieć ukończone 18 lat
 • Posiadać przynajmniej wykształcenie średnie
 • Złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia wystarczającym do uczestniczenia w takim kursie i prowadzenia zajęć jako instruktor

UWAGA: należy pamiętać, aby dołączyć kopie wszystkich wyżej wymienionych dokumentów w momencie składania zgłoszenia na kurs

UWAGA: KANDYDACI NIE POSIADAJĄCY WYSTARCZAJĄCEJ WIEDZY MERYTORYCZNEJ NIE BĘDĄ MOGLI ZOSTAĆ INSTRUKTORAMI ISSA

II. Wymogi w stosunku do obiektu, w którym odbywa się kurs instruktorski

 1. Kurs powinien odbywać się na jachcie morskim na obszarze, gdzie bezpiecznie można przeprowadzić część praktyczną:
  1. Manewrowanie jachtem na silniku w porcie
  2. Manewrowanie jachtem na żaglach poza portem
 2. Jacht powinien mieć długość co najmniej 30 stóp i powinien być wyposażony w silnik wbudowany
 3. Jacht powinien zapewniać możliwość mieszkania na nim (aczkolwiek mieszkanie na jachcie nie jest wymogiem kursu)
 4. Jacht powinien posiadać wszelkie wyposażenie niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia pełnego kursu ISSA Yacht Crew oraz Inshore Skipper.
 5. Jacht powinien spełniać warunki określone dla jednostek szkoleniowych na obszarze, gdzie będzie prowadzone szkolenie
 6. Jacht powinien być wyposażony w ponton z silnikiem zaburtowym w celu odbycia części zajęć praktycznych
 7. Niektóre z zajęć – mające na celu wyćwiczenie umiejętności prowadzenia lekcji teoretycznych – mogą się odbywać w sali. Zajęcia takie nie mogą stanowić jednak więcej jak 1/3 wszystkich godzin kursu. W takim przypadku sala powinna spełniać wymogi standardów ISSA

III. Wymogi w zakresie liczby uczestników

Jeden trener może szkolić maksymalnie 5 kandydatów jednocześnie

IV. Wymogi w zakresie warunków szkolenia

 1. Zajęcia praktyczne w zakresie manewrowania jachtem pod żaglami powinny się odbywać przy warunkach pogodowych między 3B – 7B, włącznie
  1. Powinno być co najmniej 40 godzin zajęć praktycznych
  2. Powinno być co najmniej 20 godzin zajęć ćwiczących umiejętności prezentacji zagadnień teoretycznych przez kandydatów
 2. Przynajmniej 8 godzin zajęć praktycznych powinno się odbywać po zmroku (z czego 4 godziny powinny mieć miejsce między 22.00 a 06.00)
 3. Przynajmniej 3 posiłki powinny zostać przygotowane i spożyte na jachcie

V. Wymogi w zakresie bezpieczeństwa

W trakcie części praktycznej kursu kandydaci na instruktora powinni stosować kamizelki asekuracyjne wg zaleceń trenera

VI. Wymogi dodatkowe

Podczas kursu kandydaci na instruktorów powinni korzystać z:

 • Tablicy sucho-ścieralnej oraz rzutnika
 • Podręcznika “Train The Trainer” dla instruktorów ISSA
 • Programów, skryptów oraz prezentacji ISSA Yacht Crew i Inshore Skipper

Kurs instruktorski może być prowadzony przez następujących trenerów ISSA:

 1. Chris Buczek
 2. Irina Fedorova
 3. Cumhur Gokova
 4. Wolfgang Koller
 5. Mirosław Lamkowski
 6. Dominik Pietrowski
 7. Dariusz Rzeszotarski
 8. Erez Vardi