45 godzin

I. Podstawowe wymagania

Każdy kandydat na instruktora powinien:

 • Zdać egzamin na patent Offshore Power Skippera przed rozpoczęciem kursu lub posiadać odpowiadający mu patent
 • Posiadać przynajmniej 3-letnie doświadczenie licząc od momentu zdania wspomnianego egzaminu (około 3000 mm)
 • Posiadać certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy lub kursu ratowniczego
 • Posiadać certyfikat Sea Survival
 • Mieć ukończone 18 lat
 • Posiadać przynajmniej wykształcenie średnie
 • Złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia wystarczającym do uczestniczenia w takim kursie i prowadzenia zajęć jako instruktor

UWAGA: należy pamiętać, aby dołączyć kopie wszystkich wyżej wymienionych dokumentów w momencie składania zgłoszenia na kurs

UWAGA: KANDYDACI NIE POSIADAJĄCY WYSTARCZAJĄCEJ WIEDZY MERYTORYCZNEJ NIE BĘDĄ MOGLI ZOSTAĆ INSTRUKTORAMI ISSA

II. Wymogi w stosunku do obiektu, w którym odbywa się kurs instruktorski

 1. Kurs powinien odbywać się na jachcie o długości co najmniej 24 stóp, wyposażonym w silnik wbudowany
 2. Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się w klasie spełniającej standardy ISSA lub na jachcie, jeśli pod pokładem znajduje się wystarczająco dużo przestrzeni, aby wygodnie pomieścić wszystkich kandydatów na instruktora oraz trenera
 3. Jacht powinien posiadać wszelkie wyposażenie niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia pełnego kursu ISSA Inshore Power Skipper
 4. Jacht powinien spełniać warunki określone dla jednostek szkoleniowych na obszarze, gdzie będzie prowadzone szkolenie

III. Wymogi w zakresie liczby uczestników

Jeden trener może szkolić maksymalnie 5 kandydatów jednocześnie

IV. Wymogi w zakresie warunków szkolenia

 1. Zajęcia praktyczne w zakresie manewrowania jachtem powinny się odbywać przy warunkach pogodowych między 2B – 5B, włącznie
 2. Powinno być co najmniej 20 godzin zajęć praktycznych
 3. Powinno być co najmniej 20 godzin zajęć ćwiczących umiejętności prezentacji zagadnień teoretycznych przez kandydatów
 4. Przynajmniej 4 godziny zajęć praktycznych powinno się odbywać po zmroku (z czego 2 godziny powinny mieć miejsce między 22.00 a 06.00)

V. Wymogi w zakresie bezpieczeństwa

W trakcie części praktycznej kursu kandydaci na instruktora powinni stosować kamizelki asekuracyjne wg zaleceń trenera

VI. Wymogi dodatkowe

Podczas kursu kandydaci na instruktorów powinni korzystać z:

 • Tablicy sucho-ścieralnej oraz rzutnika
 • Podręcznika “Train The Trainer” dla instruktorów ISSA
 • Programów, skryptów oraz prezentacji ISSA Inshore Power Skipper

Kurs instruktorski może być prowadzony przez następujących trenerów ISSA:

 1. Chris Buczek
 2. Irina Fedorova
 3. Cumhur Gokova
 4. Tarek Hassan
 5. Wolfgang Koller
 6. Mirosław Lamkowski
 7. Dominik Pietrowski
 8. Erez Vardi