55 godzin

I. Podstawowe wymagania

Każdy kandydat na instruktora powinien:

 • Zdać egzamin na patent Inland Skippera przed rozpoczęciem kursu lub posiadać odpowiadający mu patent
 • Posiadać przynajmniej 1 rok doświadczenia licząc od momentu zdania wspomnianego egzaminu
 • Posiadać certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy lub kursu ratowniczego
 • Mieć ukończone 18 lat
 • Posiadać przynajmniej wykształcenie średnie
 • Złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia wystarczającym do uczestniczenia w takim kursie i prowadzenia zajęć jako instruktor

UWAGA: należy pamiętać, aby dołączyć kopie wszystkich wyżej wymienionych dokumentów w momencie składania zgłoszenia na kurs

UWAGA: KANDYDACI NIE POSIADAJĄCY WYSTARCZAJĄCEJ WIEDZY MERYTORYCZNEJ NIE BĘDĄ MOGLI ZOSTAĆ INSTRUKTORAMI ISSA.

II. Wymogi w stosunku do obiektu, w którym odbywa się kurs instruktorski

 1. Kurs powinien odbywać się głównie na jachcie żaglowym o długości co najmniej 18 stóp. Co najmniej 10 godzin zajęć powinno odbywać się na jachcie wyposażonym w przestrzeń mieszkalną pod pokładem
 2. Jacht powinien posiadać wszelkie wyposażenie niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia pełnego kursu ISSA Inland Power Skipper
 3. Jacht powinien spełniać warunki określone dla jednostek szkoleniowych na obszarze, gdzie będzie prowadzone szkolenie
 4. Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się w klasie spełniającej standardy ISSA lub na jachcie, jeśli pod pokładem znajduje się wystarczająco dużo przestrzeni, aby wygodnie pomieścić wszystkich kandydatów na instruktora oraz trenera

III. Wymogi w zakresie liczby uczestników

Jeden trener może szkolić maksymalnie 5 kandydatów jednocześnie

IV. Wymogi w zakresie warunków szkolenia

 1. Zajęcia praktyczne w zakresie manewrowania jachtem pod żaglami powinny się odbywać przy warunkach pogodowych między 2B – 6B, włącznie
 2. Powinno być co najmniej 30 godzin zajęć praktycznych
 3. Powinno być co najmniej 20 godzin zajęć ćwiczących umiejętności prezentacji zagadnień teoretycznych przez kandydatów

V. Wymogi w zakresie bezpieczeństwa

W trakcie części praktycznej kursu kandydaci na instruktora powinni stosować kamizelki asekuracyjne wg zaleceń trenera

VI. Wymogi dodatkowe

Podczas kursu kandydaci na instruktorów powinni korzystać z:

 • Tablicy sucho-ścieralnej oraz rzutnika
 • Podręcznika “Train The Trainer” dla instruktorów ISSA
 • Programów, skryptów oraz prezentacji ISSA Inland Yacht Skipper

Kurs instruktorski może być prowadzony przez następujących trenerów ISSA:

 1. Chris Buczek
 2. Mirosław Lamkowski
 3. Dominik Pietrowski
 4. Dariusz Rzeszotarski
 5. Erez Vardi