Z uwagi na zapoczątkowanie globalnej procedury aktualizacji danych instruktorów federacji, prosimy o wypełnienie ankiety aktualizacyjnej i pilne odesłanie na adres swojej federacji krajowej ISSA.

Prosimy jednocześnie o szczegółowe wypełnienie ankiety z uwagi na ewentualną możliwość wykorzystania Waszych wysokich kwalifikacji i doświadczenia instruktorskiego oraz żeglarskiego w dalszej działalności statutowej federacji zarówno w kraju jak i za granicą.

Jednocześnie informujemy, że nie wysłanie wypełnionej przez instruktora ankiety do biura ISSA, będzie skutkowało czasowym nie przyjmowaniem od niego, aplikacji do dalszej procedury w celu wystawienia certyfikatów ISSA dla jego klientów lub klientów szkoły zatrudniającej instruktora.

Warunkiem autoryzacji ISSA dla zainteresowanych dalszą współpracą instruktorów lub szkoły zrzeszonej w federacji zatrudniającej instruktorów, jest przesłanie podpisanej ankiety aktualizacyjnej.

Wypełnioną ankietę wysyłamy na adres info@issa.com.pl.

Uwaga: ankiety bez zdjęcia i podpisu oraz nie wypełnione drukowanymi literami nie będą przyjmowane


Trwają również w ISSA przygotowania do zapoczątkowania audytu w celu przeprowadzenia przyszłej procedury autoryzacyjnej ze strony MCA (Maritime & Coastguard Agency) w zakresie potwierdzania kwalifikacji zawodowych przez MCA dla zawodowych skipperów ISSA, jak ma to miejsce w przypadku np. zawodowych certyfikatów RYA.

O dalszym przebiegu tych działań ISSA, będziecie Koledzy informowani na bieżąco przez swoje federacje krajowe.