Szkoły żeglarskie zrzeszone w ISSA organizują kursy motorowodne i żeglarskie.

W ich ofercie znajdziecie również rejsy szkoleniowe i stażowe po Bałtyku, Adriatyku oraz Morzu Północnym. Największym zainteresowaniem cieszą się obozy żeglarskie dla młodzieży oraz osób dorosłych.


Jak dodać lub zaktualizować informacje o szkole?

Jeżeli Twojej szkoły nie ma na liście lub chcesz zmienić informacje o swojej szkole – napisz do nas


Jak szkoła żeglarska może przystąpić do naszego stowarzyszenia?

 • Należy przesłać do nas następujące dokumenty:
  • wypełnioną deklarację członkowską;
  • kopię aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej poświadczającą prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia szkoły żeglarskiej;
  • wykaz instruktorów, którzy mają szkolić na certyfikaty ISSA.
 • Jeżeli instruktorzy nie mają aktualnych certyfikatów instruktorskich ISSA, to powinni się umówić na spotkanie unifikacyjne.
 • Szkoła może prowadzić szkolenia na certyfikaty ISSA, jeżeli:
  • co najmniej jeden instruktor posiada autoryzację ISSA;
  • wpłaciła składkę roczną do stowarzyszenia;
  • zgłosiła szkolenie na certyfikaty ISSA.

Wszystkie szkoły prosimy o aktualizację informacji o ISSA na swoich stronach internetowych.