Mając na uwadze podnoszenie standardu w systemie szkoleń ISSA oraz z uwagi na różnice w innych systemach szkoleniowych, rok 2016 jest ostatnim rokiem, kiedy można zostać instruktorem ISSA na drodze unifikacji (tj. kiedy posiada się uprawnienia instruktorskie inne niż ISSA).

Od stycznia 2017 będzie można zostać instruktorem ISSA jedynie po ukończeniu pełnego kursu instruktorskiego. Międzynarodowe patenty instruktora ISSA są ważne przez 5 lat. Po 5 latach osoby czynne zawodowo powinny wziąć udział w aktualizacji.