12 sierpnia 2017 r. pomiędzy Międzynarodowym Stowarzyszeniem Szkół Żeglarskich ISSA a Centrum Sportów Żeglarskich w Qingdao podpisany został kontrakt dotyczący wymiany młodzieży uprawiającej żeglarstwo. ISSA reprezentował Prezydent Tomasz Lipski. Administracja Qingdao była reprezentowana przez Dyrektora Urzędu Miasta Qingdao, Miejski Ośrodek Żeglarski – Pan Qiao Xiangdong.

Zgodnie z umową Qingdao będzie gościło grupy młodzieży z krajów w których działa ISSA. Pierwsza grupa objęta programem pochodziła z Polski. W przyszłym roku grupa młodych chińskich żeglarzy odwiedzi Polskę w celu szkolenia na obozach treningowych i weźmie udział w regatach organizowanych przez partnerów programu.