6-9 kwietnia 2022 ISSA i flota IYFR “Pomerania” zorganizowała konferencję w ramach programu Prevent Plastic Pollution. Jest to pierwsza konferencja w ramach tego programu. W trakcie konferencji przeprowadzono szereg prezentacji i dyskusji mających na celu wypracowanie pomysłów na podnoszenie świadomości ekologicznej żeglarzy oraz tego jak ich zaangażować do działań proekologicznych w społecznościach, w których funkcjonują.