Jak szkoła żeglarska może przystąpić do naszego stowarzyszenia?

 

1. Należy przesłać do nas następujące dokumenty:

  • wypełnioną deklarację członkowską
  • kopię aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej poświadczającą prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia szkoły żeglarskiej
  • wykaz instruktorów, którzy mają szkolić na certyfikaty ISSA

2. Jeżeli instruktorzy nie mają aktualnych certyfikatów instruktorskich ISSA , to powinni się umówić na spotkanie unifikacyjne.

3. Szkoła może prowadzić szkolenia na certyfikaty ISSA, jeżeli:

  • co najmniej jeden instruktor posiada autoryzację ISSA
  • wpłaciła składkę roczną do stowarzyszenia
  • zgłosiła szkolenie na certyfikaty ISSA