Szkolenia instruktorskie

Aby przystąpić do kursu instruktorskiego ISSA:
 • Kurs Inland Power Instruktor
 • Kurs Inland Sailing Instructor
 • Kurs Sea Power Instructor
 • Kurs Sea Sailing Instructor
Należy zgłosić się na staż do jednej z autoryzowanych szkół ISSA  – listę dostępnych szkół kandydat otrzyma po przesłaniu zgłoszenia.
Minimalny czas stażu to 14 dni roboczych. O zakończeniu stażu decyduje wyznaczony instruktor prowadzący w danej szkole.
 • Kurs Instruktora SRC

Posiadać licencję operatora SRC/ UKF oraz stopień instruktorski ISSA oraz asystować przy przynajmniej jednym kursie SRC w jednej z autoryzowanych szkół ISSA.

Certyfikaty instruktorskie ISSA to praktycznie jedyne dokumenty kwalifikacyjne tego typu w Polsce. Zapewniają one możliwość pracy jako instruktor zarówno w kraju jak i za granicą. Wiele szkół, np. w basenie Morza Śródziemnego, poszukuje instruktorów ISSA.

Standardy szkoleń instruktorskich ISSA opracowane są na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń z wielu zakątków świata i są nieustannie aktualizowane. Świat idzie do przodu, a my nie pozostajemy w tyle. To czyni nasze kursy jedynymi, które wszechstronnie przygotowują do pracy jako instruktor na całym świecie.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą kursów instruktorskich ISSA oraz ze  szczegółowymi opisami wymagań stawianych kandydatom na instruktorów ISSA jak również wymogom prowadzenia kursów instruktorskich przez trenerów ISSA

 

Dlaczego warto z nami?

 • Umożliwia prowadzenie szkoleń żeglarskich na polskie uprawnienia;
 • Umożliwia prowadzenie szkoleń żeglarskich na uprawnienia międzynarodowe ISSA;
 • Stosujemy nowoczesne metody nauczania;
 • Szkolenie prowadzi co najmniej dwóch doświadczonych trenerów – możliwość poznania dwóch różnych warsztatów pracy;
 • Szkolenie ma charakter bardzo praktyczny – minimum teorii maksimum praktyki;
 • W trakcie kursu nie ma wykładów – zajęcia prowadzone są w trybie warsztatów – efektywne wykorzystanie czasu;
 • Programy szkolenia dostosowane do aktualnych wymogów dominujących w branży.

 

 

Terminy kursów instruktorskich:

11 – 13 Luty Warszawa, Polska – szkolenie dla instruktorów SRC
22 – 28 Luty Palawan, Filipiny – szkolenie instruktorów morskich
21 – 27 Marzec Larnaca, Cypr – szkolenie dla instruktorów morskich
18 – 22 Kwietnia Giżycko, Polska – szkolenie instruktorów śródlądowych
18 – 22 Maja Petersburg, Rosja – szkolenie instruktorów morskich
19 – 25 Września Gdynia, Polska – szkolenie instruktorów morskich

17 – 24 Października – w terminach FoS w Grecji – szkolenie instruktorów morskich

Zgłoszenia: 22 245 49 78
lub mailowo : info@issa.com.pl

 

 Wymagania dotyczące poszczególnych kursów:

 

Wytyczne dotyczące standardu pomieszczenia klasowego na kursach ISSA

Wymagania minimalne:

 • Klasa powinna znajdować się z dala od aktywności generujących hałas.
 • Naturalne światło słoneczne powinno przeważać nad innymi rodzajami oświetlenia.
 • W klasie należy zapewnić wystarczającą ilość miejsca na przewidzianą konfigurację miejsc siedzących.
 • Należy utrzymywać komfortową temperaturę pracy w pomieszczeniu.
 • Należy zapewnić dobrą wentylację; odpowiednią do wielkości pomieszczenia i ilości osób.
 • Klasa powinna byś wyposażona w tablicę sucho-ścieralną oraz ekran projekcyjny lub ich odpowiedniki
 • Każdy uczeń powinien mieć własne siedzenie i biurko, a także dostęp do gniazdka elektrycznego.
 • Każdy uczeń musi mieć niezakłócony widok obszaru prezentacji, ekranu, tablicy, itp.
 • Toalety powinny znajdować się w pobliżu klasy.

Wymagania dodatkowe:

 • Ściana przednia pomieszczenia za strefą instruktora nie powinna mieć żadnych wystających elementów (strukturalnych lub innych), tak aby tablica, ekran projekcyjny lub inne ekrany informacyjne mogły być zainstalowane na całej ścianie obszaru prezentacji.
 • Należy zapewnić odpowiednią wysokość sufitu, umożliwiającą niczym niezakłócony widok wyświetlanych informacji. Informacje te powinny być odpowiednio wyskalowane.
 • W klasie nie powinno być kolumn. Kolumny umieszczone w przestrzeni wewnętrznej pomieszczenia znacznie utrudniają aranżację przestrzeni i możliwość swobodnego patrzenia przez kursantów na instruktora oraz na pomoce wizualne.
 • Współczynnik proporcji pomieszczenia nie powinien przekraczać 3: 2.
 • Powinna być możliwość ściemniania oświetlenia, jak również powinny być „strefy oświetlenia” w celu zoptymalizowania jego elastyczności i poprawy widoczności (np. przy włączonym projektorze)
 • Meble powinny być ruchome w celu szybkiej rekonfiguracji.

Aktualizacja instruktorska


Aktualizacja – spotkanie dla instruktorów ISSA w celu:

– przekazania aktualnych informacji o ISSA
– sprawdzenia, kto faktycznie jest czynny zawodowo
– zbieranie propozycji nowych inicjatyw lub informacji o niepokojących zjawiskach w systemie szkolenia
– możliwość wybrania osób, którym można zaproponować bliższą współpracę (szkolenia instruktorów, rozwój stowarzyszenia)

Zakres aktualizacji
 – zapoznanie z:
– sytuacją prawną
– nowymi programami i możliwościami jakie dają patenty ISSA
– elektronicznym systemem przetwarzania patentów


Zgłoszenia i zapytania proszę wysyłać na adres info@issa.com.pl

W trakcie aktualizacji instruktor zobowiązany jest przeprowadzić dwie prezentacje z zakresu materiału, którego aktualizacja dotyczy.