Kurs instruktora żeglarstwa

Kurs Instruktorski

Specjalność: żeglarstwo i sporty motorowodne
3 marca – 8 marca 2018 Ustka

Zgłoszenia : 791 002 691
lub mailowo: miroslaw.lamkowski@issa.com.pl

Kursy instruktorów ISSA

3 marca – 8 marca 2018 Ustka

Aby przystąpić do kursu instruktorskiego ISSA należy posiadać:
– certyfkat Offshore Skipper,
– certyfikat pierwszej pomocy
– certyfikat UKF/SRC

Dlaczego warto z nami?

 • Umożliwia prowadzenie szkoleń żeglarskich na polskie uprawnienia;
 • Umożliwia prowadzenie szkoleń żeglarskich na uprawnienia międzynarodowe ISSA;
 • Stosujemy nowoczesne metody nauczania;
 • Szkolenie prowadzi co najmniej dwóch doświadczonych trenerów – możliwość poznania dwóch różnych warsztatów pracy;
 • Szkolenie ma charakter bardzo praktyczny – minimum teorii maksimum praktyki;
 • W trakcie kursu nie ma wykładów – zajęcia prowadzone są w trybie warsztatów – efektywne wykorzystanie czasu;
 • Programy szkolenia dostosowane do aktualnych wymogów dominujących w branży.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby przystąpić do kursu?

 • Należy być biegłym w zakresie, w jakim kandydat będzie prowadził kursy;
 • Trzeba mieć ukończone 18 lat;
 • Wykształcenie średnie;
 • Entuzjastyczne podejście do żeglarstwa.

Jak wygląda szkolenie?

 • 3 różne ścieżki szkolenia:
  • instruktor żeglarstwa śródlądowego,
  • instruktor żeglarstwa morskiego,
  • instruktor motorowodny;
 • Schemat kursu:
  • seminarium wstępne (3 dni): standaryzacja umiejętności i zapoznanie z podstawowymi, zasadami prowadzenia szkoleń,
  • kurs podstawowy,
  • praktyka,
  • egzamin;
 • Seminarium wstępne obejmuje wstępną standaryzację umiejętności i technik wykonywania manewrów oraz zapoznanie z podstawowymi zasadami prowadzenia szkoleń;
 • Kurs podstawowy obejmuje: praktyczne utrwalenie umiejętności prowadzenia zajęć;
 • Utrwalanie schematu zajęć z kursantami (kandydaci od początku samodzielnie prowadzą zajęcia);
 • Podkreślanie naturalnych zalet kandydatów;
 • Praca nad obszarami, które wymagają usprawnienia;
 • Ćwiczenie nawyków przekazywania informacji zwrotnej.

 

 


Aktualizacja instruktorska


Aktualizacja – spotkanie dla instruktorów ISSA i ISSA Poland w celu:

– przekazania aktualnych informacji o ISSA
– sprawdzenia, kto faktycznie jest czynny zawodowo
– zbieranie propozycji nowych inicjatyw lub informacji o niepokojących zjawiskach w systemie szkolenia
– możliwość wybrania osób, którym można zaproponować bliższą współpracę (szkolenia instruktorów, rozwój stowarzyszenia)
Zakres aktualizacji – zapoznanie z:

– zmianami w programach szkoleniowych- nowymi programami szkolenia

– sytuacją prawną i statutem certyfikatów ISSA
– nowymi programami i możliwościami jakie dają certyfikaty ISSA
– imprezami i inicjatywami podejmowanymi przez ISSA oraz Federację Szkół Żeglarskich ISSA Poland

 

Czas trwania szkolenia – 1.5 – 2 godziny w zależności od liczby uczestników oraz ilości pytań.

Koszt – 50 zł.( w tym wydanie nowego patentu instruktorskiego ISSA GLOBAL)

Zgłoszenia i zapytania proszę wysyłać na adres info@issa.com.pl