ISSA propaguje edukację żeglarską dla dzieci i młodzieży do lat 16.

 Autoryzowane szkoły prowadzą szkolenia na jachtach mieczowych śródlądowych (dinghies) – 3 poziomy oraz kilowych morskich otwartopokładowych (keelboats) – 3 poziomy.

ASSESSMENT CRITERIA FOR ISSA DINGHY

ASSESSMENT CRITERIA FOR ISSA KEELBOAT