Na czym polega program?

Promocja żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży z naciskiem na poziom wyszkolenia, bezpieczeństwo, rozwój osobisty oraz podnoszenie świadomości ekologicznej,
Współpraca z klubami/organizacjami, które nie skupiają się na osiągnięciu wyników sportowych,
Platforma do wspólnych działań, imprez, integracji oraz poznawania innych kultur,
Współdziałanie w ramach innych imprez organizowanych przez ISSA i jej szkoły.

 

Kto może uczestniczyć?

Każdy klub, który:

  • Przystąpi do ISSA (obowiązują specjalne warunki),
  • Aktywnie szkoli na patenty żeglarskie ISSA,
  • Korzysta z materiałów szkoleniowych ISSA,
  • Uczestniczy w imprezach ISSA (festiwale, eliminacje programu Dinghy Skipper).

 

Jakie korzyści?

  • Promocja klubu i rejonu jego działania,
  • Liczne nagrody dla uczestników (sprzęt, gadżety, wyjazdy),
  • Możliwość nawiązania ciekawych kontaktów i rozwoju swojego klubu.

 

Pobierz regulamin Dinghy